top of page
  • Matěj Boruta

Na čem nám záleží při investici

Aktualizováno: 4. 5. 2021

Investujeme, protože chceme rozvíjet svět online a zhodnocovat kapitál skrze společnosti se silným růstovým potenciálem. Při každé investici se držíme pár pravidel. Jaké to jsou?


1/ Investujeme do týmu


Proč je pro nás tým důležitější než produkt a potenciál projektu? Protože pouze s dobře motivovaným týmem, který je schopný naplnit vizi projektu, můžete být vy, jako investor, úspěšný.


Držíme se pravidla "good people, smart people". Nejen schopnost ale také férový základ týmu a spoluvlastníků je nutnou podmínkou pro započetí spolupráce. Správný tým podle nás musí disponovat těmito kvalitami:

  • Chemie v týmu a s investorem. Naprosto subjektivní záležitost, kterou musíme vycítit a otestovat v průběhu celého transakčního procesu, zda nám tým a jeho zájmy sedí.

  • Stejný zájem. Je důležité sjednotit zájem mezi týmem a investorem tak, aby tým byl motivovaný splnit investorovy cíle a zhodnocení společnosti skrze své vlastní cíle ve stejném časovém horizontu.

  • Komitment. Osobní závazek týmu. Pokud začínáme komunikaci s týmem a jedním z jeho požadavků je, abychom mu vyplatili to, co do společnosti vložil, je to špatné znamení. Důležité je, aby v jeho osobním zájmu bylo, aby projekt fungoval a na trhu uspěl. Při neúspěchu by mělo jít o všechny "krky" nejen o krk investora.

  • Vize. Bez vize není směr a bez směru se bloudí. Správná vize je silná, představitelná a řeší strategická dilemata.

  • Schopnost. Schopnost naplňovat plán, agilně řídit produkt a zaměřovat se na lidi a výsledky. Schopnost naplňovat plán se dá částečně otestovat již v průběhu transakce, která většinou trvá několik měsíců. Je důležité, aby si uvědomoval, že to, co se počítá, je v konečném důsledku "cash-in". Když se ví, co se má dělat, je důležité konzistentně pokračovat a svou práci dokončit - ne neustále začínat nové projekty, kde se zrovna zrodí nová příležitost.

  • Focus. Podle mne nejvíce podceňovaná kvalita. Je důležité, aby tým byl motivovaný úspěchem projektu, ke kterému se připojujete a do kterého investujete. V případě krize nesmí mít tým osobní plán B a možnost "bez problému" z vámi zainvestovaného projektu odejít. Pokud nám CEO trvrdí, že vše zvládá a do toho si ještě vytváří vedlejší projekt, tak je to podezřelé.


2/ Investujeme do online produktu - škálovatelnost


Online produkt dává investici svůj půvab ve své technologické páce. Vytvořený produkt se dá šířit do trhu s minimálními náklady na jeho používání - ale ne vždy. Díváme se na produktovou a obchodní škálovatelnost - tedy schopnost a limity dostat se na další trhy.


Tyto limity se mohou odrážet v produktové a obchodní stránce. Nejatraktivnější produkty jsou ty, které se dají dostat na další trhy bez produktové změny a centralizovaným marketingem z "domova". Pokud se produkt musí upravit pro lokální potřeby z důvodu regulace, či odlišných potřeb zákazníka, atd. - škálovatelnost se zhoršuje a zvyšují se náklady a tím i kapitálová náročnost projektu. Pokud budete muset v zahraničí najímat sales tým a nebo country managera, tak je to také horší, než kdybyste je nemuseli mít.


Zvláště zajímavé jsou online tržiště (“marketplaces”). V těchto případech je důležité si definovat trh, do kterého investujete. Některé produkty jsou omezeny na daný stát a nový stát vyžaduje nové významné kapitálové investice, aby vznikl nový online trh - poptávka i nabídka. Některé jsou omezeny dokonce na město a otevření každého dalšího města vyžaduje významnější náklady na marketing. Co je dalším specifikem online tržišt - nevytváří se jeden produkt a jedna služba - ale uspokojujete potřeby poptávajích i kupujících - jsou to 2 businessy v 1. Na druhou stranu, když se podaří obsadit daný trh, tak tyto společnosti mají velkou hodnotu, mohou na sebe nabalovat další lokální služby a v rámci konkurenčního boje je těžké s nimi na daném trhu soupeřit. Mezi takové online tržiště mužeme považovat Liftago, Aukro, UBER, AirB&B, Blabla car, E-bay, Alibaba a další.3/ Fakta, ne představy.


Je pro nás důležité odlišovat aktuální fázi společnosti od jejího potenciálu. Díváme se na společnost skrze fakta: aktuální tým, aktuální tržby, aktuální zákazníky, aktuální obchodní model, aktuální parametry konverze - a proč to tak všechno je - snažíme se pochopit do příčiny aktuálního stavu.


Vše, co odděluje aktuální fázi od cílů, plánů a potenciálu jsou předpoklady (hypotézy), které se musí postupně ověřovat a nebo podmiňovat. Čím ambicioznější jsou předpoklady, tím většinou (ne vždy) slabší to jsou místa v plánu, tím se zvyšuje riziko nerealizace plánu a tedy i investice. Proto se tedy snažíme definovat předpoklady v kontextu dalšího růstu a zaměřit se na ně při vstupu, případně si jejich splněním podmínit část našeho plnění.


Je třeba se zaměřit na ta nejslabší místa, která mohou mít největší dopad na celý business, a ty si pohlídat.


4/ Kupujeme si plán skrze podíl. Ne naopak.


Otázka vstupní valuace závisí na realizovatelnosti plánu. Čím agresivnější je plán, tím dynamičtější bývá transakce, tzn. podmínky investice jsou napojeny na hlavní milníky plánu. Úlohou founderů je plán odmakat a naší úlohou investorů je plán zaplatit. Pokud se nerealizuje plán, nerealizuje se ani jeho hodnota a to by mělo mít určitý vliv na vstupní podmínky investora. Tratí totiž oba - founder má horší podmínky ve společnosti, kde investor nerealizuje zhodnocení /realizuje ztrátu pod daným rizikem.


Čím ranější je společnost, tím je důležitější na plán nahlížet z pohledu analýzy scénářů a kompetencí týmu - daný plán je jedním z možných scénářů, za daných podmínek a hypotéz. Mnohdy si vytváříme interně realnější plány, kterým věříme a na základě kterého pak dáváme nabídku vstupu.


Podíváme se tedy na výchozí aktuální stav společnosti, na stav do 3 let a co vše se musí stát, abychom se tam dostali. Tím definujeme několik klíčových iniciativ, kterým je důležité dát stěžejní prioritu a focus. Plán také určí, jaký je třeba mít podíl a za jakou cenu, abychom docílili zohodnocení.


5/ Pomáháme v růstu.


Zaměřujeme se na e-commerce - oblast, kde dokážeme nejvíce pomoci. Dokážeme pomoci na úrovni produktové strategie, business strategie a s expanzí na zahraniční trhy. Propojujeme cílové společnosti s partnery a zákazníky na lokálních i zahraničních trzích. Tím nejen pomáháme společnosti vyrůst, ale řídíme tím i business riziko pro nás jako investory.

Bình luận


bottom of page